Публикации автора: Пілецкі  Віктар Аляксандравіч

 1. Да пытання пра спецыфіку адукацыйна-выхаваўчага працэсу (у кантэксце гісторыі ВКЛ ХІІІ–ХVІІІ стст.)
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Да пытання пра спецыфіку адукацыйна-выхаваўчага працэсу (у кантэксце гісторыі ВКЛ ХІІІ–ХVІІІ стст.) /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXX международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2021 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2021. – С. 110–112. 2. Пра навукова-метадычнае забеспячэнне падрыхтоўкі перакладчыкаў на кафедры гуманітарных дысцыплін
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Пра навукова-метадычнае забеспячэнне падрыхтоўкі перакладчыкаў на кафедры гуманітарных дысцыплін /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXIX международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2020 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2020. – С. 93–95. 3. Надзённыя праблемы эвалюцыі выхаваўча-адукацыйнага працэсу Беларусі і Францыі ХVІІІ ст. (спроба кампаратыўнага аналізу)
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Надзённыя праблемы эвалюцыі выхаваўча-адукацыйнага працэсу Беларусі і Францыі ХVІІІ ст. (спроба кампаратыўнага аналізу) /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVIII международной научно-практической конференции, г. Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2019. – С. 163–165. 4. Да пытання пра адукаванасць грамадства беларускіх зямель у перыяд першых дзяржаў-княстваў ІХ–ХІІІ стагоддзяў
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Да пытання пра адукаванасць грамадства беларускіх зямель у перыяд першых дзяржаў-княстваў ІХ–ХІІІ стагоддзяў /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2018. – С. 120–122. 5. Аб жанравай разнастайнасці беларускай літаратуры эпохі Сярэднявечча
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Аб жанравай разнастайнасці беларускай літаратуры эпохі Сярэднявечча /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVI международной научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2017 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2017. – С. 119–121. 6. Дахрысціянскі выхаваўча-адукацыйны працэс у казачным матэрыяле ўсходнееўрапейскіх народаў
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Дахрысціянскі выхаваўча-адукацыйны працэс у казачным матэрыяле ўсходнееўрапейскіх народаў /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 126–128. 7. Выхаваўча-адукацыйны працэс раннесярэднявечнага грамадства (VI – сярэдзiна XIII ст. н.э.): да пытання пра спецыфiку перыяду
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Выхаваўча-адукацыйны працэс раннесярэднявечнага грамадства (VI – сярэдзiна XIII ст. н.э.): да пытання пра спецыфiку перыяду /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXIV международной научно-практической конференции, Минск, 14 мая 2015 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ун-т управления. – Минск, 2015. – С. 231–233. 8. Дваяверства як адзін з вынікаў спецыфікі хрысціянізацыі насельніцтва Беларусі
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Дваяверства як адзін з вынікаў спецыфікі хрысціянізацыі насельніцтва Беларусі /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXIII международной научно-практической конференции, Минск, 15 мая 2014 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский ин-т управления. – Минск, 2014. – С. 181–183. 9. Уводзіны да пытання: «Выхаваўча-адукацыйны працэс эпохі родавага ладу на тэрыторыі Беларусі»
  Ссылка на печатное издание:

  Пілецкі, В.А. Уводзіны да пытання: «Выхаваўча-адукацыйны працэс эпохі родавага ладу на тэрыторыі Беларусі» /  В.А. Пілецкі // Инновационные образовательные технологии. – 2014. – №2(38) – С. 65-71. 10. Грунвальдская бітва як адзін з яркіх эпізодаў барацьбы беларускага народа з іншаземнымі захопнікамі
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Грунвальдская бітва як адзін з яркіх эпізодаў барацьбы беларускага народа з іншаземнымі захопнікамі /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXII международной научно-практической конференции, Минск, 17 мая 2013 г. / Минский ин-т управления; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2013. – С. 190–191. 11. Уводзіны да пытання «Зараджэнне выхаваўча-адукацыйнай практыкі на беларускіх землях»
  Ссылка на печатное издание:

  Пілецкі, В.А. Уводзіны да пытання «Зараджэнне выхаваўча-адукацыйнай практыкі на беларускіх землях» /  В.А. Пілецкі // Инновационные образовательные технологии. – 2013. – №1(33) – С. 6-12. 12. Кіраванне ў ВКЛ: гістарычная эвалюцыя форм палітычнай улады з сярэдзіны ХІІІ – па сярэдзіну ХVІІ ст
  Ссылка на печатное издание2:

  Пілецкі, В.А. Кіраванне ў ВКЛ: гістарычная эвалюцыя форм палітычнай улады з сярэдзіны ХІІІ – па сярэдзіну ХVІІ ст /  В.А. Пілецкі // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХX международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2011. – С. 305–308.PrintPDF12145024