Публикации автора: Шпакоўская  Людміла Іванаўна

 1. Сацыяльныя сеткі: роля і ўплыў на трансфармацыю каштоўнасцяў сучаснай моладзі
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Сацыяльныя сеткі: роля і ўплыў на трансфармацыю каштоўнасцяў сучаснай моладзі /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVIII международной научно-практической конференции, г. Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2019. – С. 186–187. 2. Адукацыйны працэс:шлях ад класічнага ўніверсітэта да сучаснага
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Адукацыйны працэс:шлях ад класічнага ўніверсітэта да сучаснага /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2018. – С. 150–151. 3. Тэрміналагічная лексіка сучаснай беларускай мовы: праблемы ўжывання і функцыянавання
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Тэрміналагічная лексіка сучаснай беларускай мовы: праблемы ўжывання і функцыянавання /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVI международной научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2017 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2017. – С. 137–138. 4. Інавацыйныя метады ў выкладанні беларускай мовы
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Інавацыйныя метады ў выкладанні беларускай мовы /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 77–78. 5. Айконiмы сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы: працэс утварэння i лексiка-семантычная характарыстыка (на прыкладах Стаўбцоўскага раёна)
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Айконiмы сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы: працэс утварэння i лексiка-семантычная характарыстыка (на прыкладах Стаўбцоўскага раёна) /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXIV международной научно-практической конференции, Минск, 14 мая 2015 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ун-т управления. – Минск, 2015. – С. 239–240. 6. Запазычаная лексіка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове: сфера функцыянавання і ступень адаптацыі
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Запазычаная лексіка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове: сфера функцыянавання і ступень адаптацыі /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXIII международной научно-практической конференции, Минск, 15 мая 2014 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский ин-т управления. – Минск, 2014. – С. 191–192. 7. Камп’ютарны слэнг і літаратурная мова: праблемы канкурэнцыі
  Ссылка на печатное издание2:

  Шпакоўская, Л.І. Камп’ютарны слэнг і літаратурная мова: праблемы канкурэнцыі /  Л.І. Шпакоўская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXI междунардной научно-практической конференции, г. Минск, 15 мая 2012 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2012. – С. 198–199.PrintPDF13246098